خودكار نامرئي | بلاگ

خودكار نامرئي

ساخت وبلاگ

اين محصول داراي شماره مجوز 1000401 و 9786005096064: ISBN ميباشد

 خودكار نامرئي جادويي

هر متني ميخواهيد بنويسيد...

متن شما نامرئي مي شود

فقط با نور مخصوص مي توانيد ببينيد...

 اين خودكار جادويي داراي جوهر نامريي است

 كه متن نوشته شده با آن فقط با نور مخصوص قابل ديدن است.

لطفا اين خودكار را سر جلسه امتحان نبريد!!

براي نوشتن پيام هاي محرمانه

همراه با 4 باطري...

قيمت : 7800تومان
قيمت : 6500  تومان

خريد پستي         خريد پستي

در انتهاي اين خودكار جادويي نور مخصوص خواندن متن هاي نامرئي نيز قرار دارد كه شما با روشن كردن آن مي توانيد متن ها و فرمول هاي نوشته شده را بخوانيد.

شما مي توانيد فرمول ها و متن هاي مهم را در پشت كارت امتحان خود و يا در يك كاغذ سفيد نوشته و به سر جلسه ببريد و با اين نور مخصوص آن را بخوانيد

توجه داشته باشيد كه ظاهر اين خودكار كاملا شبيه به يك خودكار معمولي است.

با جوهر نامرئي بنويسيد....با نور مخصوص بخوانيد.

لطفا اين خودكار را سر جلسه امتحان نبريد!!

قيمت : 7800تومان
قيمت : 6500  تومان

خريد پستي         خريد پستي

طرز استفاده : با استفاده از جوهر مخصوص اين خودكار روي كاغذ سفيد بنويسيد سپس با استفاده از نور مخصوص اين خودكار كه با فشردن دكمه روشن ميشود متن را براحتي بخوانيد.

قابل استفاده براي كارهاي پيچيده و محرمانه

فقط با اين خودكار متن شما محرمانه مي ماند.

موارد كاربرد اين خودكار بسيار زياد مي باشد

ما اينجا به برخي از اين كاربردها اشاره مي كنيم....

قيمت : 7800تومان
قيمت : 6500  تومان

خريد پستي         خريد پستي

شما با استفاده از جوهر نامرئي اين خودكار مي توانيد

هر متني را بدون انكه ديده شود بنويسيد

فقط با استفاده از نور مخصوص خودكار جادويي مي توانيد

 نوشته نامرئي را بخوانيد....

لطفا اين خودكار را سر جلسه امتحان نبريد!!

قيمت : 7800تومان
قيمت : 6500  تومان

خريد پستي         خريد پستي

    < تنها...
    ما را در سایت تنها دنبال می کنید

    نویسنده : حسين بازدید : 963 تاريخ : يکشنبه 26 خرداد 1392 ساعت: 22:19